Skup, przetwarzanie i odzysk plastiku. Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych i utylizacja odpadów.

Skupujemy odpady z tworzyw sztucznych

Nakrętki plastikowe od butelek - 0,60 zł/kg

Skupujemy odpady polistyrenu HIPS