Skup, przetwarzanie i odzysk plastiku. Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych i utylizacja odpadów.